Filters

Ớt ngọt

Ớt ngọt được trồng quanh năm và có nhiều màu sắc, hình thức và kích cỡ khác nhau. Đội ngũ Rijk Zwaan đang nghiên cứu và phát triển để mở rộng bộ giống ớt ngọt có chất lượng ngày càng cao.

Read more
17 varieties

Sort by

Ớt chuông/Ớt ngọt | Màu đỏ tươi

HR: Tm:0-2
IR: TSWV:0/Lt/Ma/Mi/Mj
MASSILIA RZ F1 product photo
Logo Lt Defense

Ớt chuông/Ớt ngọt | Màu đỏ tươi

HR: Tm:0-2
IR: TSWV:0/Lt/Ma/Mi/Mj

Ớt baby | Màu cam

HR: Tm:0-2
TRIORA RZ F1 product photo

Ớt baby | Màu cam

HR: Tm:0-2

Ớt sừng ngọt | Sweet Palermo® | Màu socola

HR: Tm:0-2

Ớt sừng ngọt | Sweet Palermo® | Màu socola

HR: Tm:0-2

Ớt baby | Màu đỏ

HR: Tm:0-2
TRIROSSO RZ F1 product photo

Ớt baby | Màu đỏ

HR: Tm:0-2

Ớt sừng ngọt | Máu đỏ tươi

HR: PVY:0,1/Tm:0-2
IR: TSWV:0
PASARELLA RZ F1 product photo

Ớt sừng ngọt | Máu đỏ tươi

HR: PVY:0,1/Tm:0-2
IR: TSWV:0

Ớt chuông/Ớt ngọt | Màu vàng

HR: PVY:0/Tm:0-3
IR: TSWV:0
ILANGA RZ F1 product photo

Ớt chuông/Ớt ngọt | Màu vàng

HR: PVY:0/Tm:0-3
IR: TSWV:0

Ớt snack | Màu vàng

HR: Tm:0-3
YELLOW ZUPPA RZ F1 product photo

Ớt snack | Màu vàng

HR: Tm:0-3

Ớt chuông/Ớt ngọt | Màu cam

HR: Tm:0-3
ORANGERY RZ F1 product photo

Ớt chuông/Ớt ngọt | Màu cam

HR: Tm:0-3

Ớt baby | Màu vàng

HR: Tm:0-2
TRIYELLO RZ F1 product photo

Ớt baby | Màu vàng

HR: Tm:0-2