Filters

Xà lách

Rijk Zwaan là một trong những công ty lai tạo giống xà lách hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi luôn đầu tư và nỗ lực nghiên cứu để tìm ra các giống rau xà lách mới với chất lượng cao hơn cho mọi điều kiện trồng trọt cũng như phát triển sự đa dạng về màu sắc, mùi vị và kết cấu.

Đọc thêm
25 Giống

Sắp xếp theo

Xà lách thủy tinh

HR: Bl:29-41EU
IR: LMV:1/Fol:1
SUNGARI RZ (44-CL5535) product photo

Xà lách thủy tinh

HR: Bl:29-41EU
IR: LMV:1/Fol:1

Xà lách Mỡ

HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:4
SANDALINA RZ product photo

Xà lách Mỡ

HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:4

Xà lách thủy tinh

HR: Bl:32EU
IR: LMV:1/Fol:4
LALIQUE RZ product photo

Xà lách thủy tinh

HR: Bl:32EU
IR: LMV:1/Fol:4

Xà lách lô lô

HR: Bl:32EU/Fol:4
LUGANO RZ product photo

Xà lách lô lô

HR: Bl:32EU/Fol:4

Xà lách Cos/Romaine

HR: Bl:29,30,32,33EU
IR: Rs (ex Ss)
MAXIMUS RZ product photo

Xà lách Cos/Romaine

HR: Bl:29,30,32,33EU
IR: Rs (ex Ss)

Xà lách Batavia

HR: Pb
INVICTA RZ product photo

Xà lách Batavia

HR: Pb

Xà lách Incised Salanova

HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0
IR: LMV:1
EXCENTRIC RZ product photo
Logo Salanova®

Xà lách Incised Salanova

HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0
IR: LMV:1

Xà lách Romaine

IR: Fol:1
TIBERIUS RZ product photo

Xà lách Romaine

IR: Fol:1

Xà lách lô lô

HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb
IR: LMV:1
LIMAMBO RZ product photo

Xà lách lô lô

HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb
IR: LMV:1