Filters

Dưa bao tử

Thị trường dưa bao tử quốc tế được kết nối và liên quan chặt chẽ với nhau. Theo đó, những thay đổi nhỏ trên thị trường dưa bao tử có thể có tác động lớn đến các quy mô canh tác và những yêu cầu về giống cây. Vì vậy, đội ngũ cố vấn của Rijk Zwaan luôn theo sát tất cả các xu hướng và phát triển mới về giống cây này. Đặc biệt, nhờ có những ý kiến đóng góp của nông dân và đối tác, Rijk Zwaan sẽ luôn tiếp tục phát triển các giống cải tiến với các đặc tính và sức đề kháng mới.

Đọc thêm
4 Giống

Sắp xếp theo

Có gai

HR: Ccu/Px
IR: CMV/CVYV
PRIMAYA RZ F1 (12-VF709) product photo
Logo Blueleaf

Có gai

HR: Ccu/Px
IR: CMV/CVYV

Có gai

HR: Ccu/Px
IR: CMV
KEERTHI RZ F1 product photo

Có gai

HR: Ccu/Px
IR: CMV

Có gai

HR: Ccu/Px
IR: CMV
12-707 RZ F1 product photo

Có gai

HR: Ccu/Px
IR: CMV

Có gai

HR: Ccu/Px
IR: CMV
SURYA RZ F1 product photo

Có gai

HR: Ccu/Px
IR: CMV