TEST | Hero | VI24 | Seeds

Tuyên bố tiếp thị và bán hàng của Rijk Zwaan

 • Rijk Zwaan hoạt động trên lĩnh vực lai tạo, sản xuất và kinh doanh hạt giống rau, cung cấp cho người trồng trên toàn thế giới. Rijk Zwaan tiếp tục nỗ lực để đáp ứng mong muốn của khách hàng và đối tác.
 • Rijk Zwaan tuân thủ các yêu cầu theo luật định phát sinh từ pháp luật liên quan đến tiếp thị và kinh doanh theo tiêu chuẩn của hạt giống rau.
 • Rijk Zwaan chịu trách nhiệm về chất lượng hạt giống và kiểm tra chất lượng liên tục trong các chương trình thử nghiệm trên đồng ruộng và trong các phòng thử nghiệm khác nhau. Chương trình thử nghiệm chất lượng được kiểm duyệt từ Vụ thanh tra chính thức của Hà Lan về trồng trọt, Naktuinbouw.
 • Nhằm cung cấp hạt giống chất lượng hàng đầu và dịch vụ tốt nhất, Rijk Zwaan hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát và cải thiện chất lượng của các tất cả các hoạt động và quy trình từ lai tạo đến bán hàng. Hệ thống này được kiểm duyệt nội bộ một cách thường xuyên.

Hơn nữa, Rijk Zwaan cũng vận hành theo các tiêu chuẩn sau:

 • NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratories): Rijk Zwaan được ủy quyền bởi Vụ Naktuinbouw để thực hiện các xét nghiệm chuyên biệt, như xét nghiệm độ nảy mầm, tính thuần khiết của giống, và các bệnh từ giống.
 • GSPP (Good Seed & Plant Practices): một tiêu chuẩn nhằm ngăn chặn giống cà chua và gốc ghép cà chua và lô thử nghiệm bị nhiễm bởi Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis (Cmm). Trên bao bì của hạt giống được đề cập nếu giống được sản xuất trong điều kiện GSPP.
 • Rijk Zwaan được chứng nhận bởi các cơ quan thanh kiểm khác nhau để sản xuất và kinh doanh giống hữu cơ đáp ứng cho các sản phẩm hữu cơ ở từng quốc gia riêng biệt.

Tất cả hệ thống chất lượng đề cập như trên đều được kiểm duyệt một cách thường xuyên. Hơn nữa, thông qua tên giống và số lô trên bao bì gốc, tất cả hạt giống của chúng tôi có thể được truy xuất trong toàn bộ quá trình, từ sản xuất đến bán hàng. Khả năng truy xuất nguồn gốc này cũng rất hiệu quả đối với việc tái sản xuất và kinh doanh giống trái phép từ các bên thứ ba và cũng có thể được sử dụng trong các hệ thống sản xuất và đảm bảo chất lượng bên ngoài như mô hình Global GAP.

 • Quản lý và duy trì chất lượng và sức khỏe hạt giống, cây trồng trong chuỗi sản xuất là nỗ lực chung của các bên liên quan. Mỗi bên liên quan tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm về phương pháp bảo quản hạt giống, sản xuất và canh tác cũng như các biện pháp giảm thiểu rủi ro. 
 • Tất cả giống hiện tại của Rijk Zwaan tạo ra đều không sử dụng các kỹ thuật chỉnh sửa gen gây biến gổi gen (GMO) mà chỉ thị 2001/18 của nghị viện Châu Âu & hội đồng cộng đồng Châu Âu ngày 12/03/2001 về phát hành giống biến đổi gen có chủ ý vào môi trường đang áp dụng. Những điều đã nói ở trên áp dụng cho các giống của Rijk Zwaan đã và sẽ được bán trong năm 2023.
 • Rijk Zwaan xem xét nguy cơ của những yếu tố quy định GMO hiện diện trong vật liệu nhân giống là rất nhỏ. Khi phát triển vật liệu nhân giống của giống Rijk Zwaan, mối quan tâm lớn nhất có thể được thực hiện dựa trên các yêu cầu pháp lý hiện có liên quan đến việc tiếp thị giống. Hơn nữa, các phương pháp được sử dụng trong việc phát triển và sản xuất vật liệu nhân giống này bao gồm các quy trình để ngăn chặn sự hiện diện của các yếu tố GMO quy định.
 • Phần lớn nghiên cứu của Rijk Zwaan tập trung vào sức đề kháng. Mã tính kháng được ứng dụng bởi Rijk Zwaan dựa trên các hướng dẫn về mã kháng được phát triển bởi Liên đoàn hạt giống quốc tế (International Seed Federation). Nói chung, điều quan trọng là nhấn mạnh rằng đặc tính của sâu bệnh hoặc mầm bệnh có thể thay đổi theo thời gian và không gian, phụ thuộc vào các yếu tố môi trường và các kiểu gen dịch hại mới hoặc chủng gây bệnh có khả năng vượt qua sức đề kháng có thể xuất hiện. Các mã tính kháng Rijk Zwaan và tuyên bố kháng của Rijk Zwaan có sẵn trên trang web www.rijkzwaan.com.
 • Xử lý hạt giống chỉ được áp dụng bởi Rijk Zwaan trong trường hợp xử lý là phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát bệnh và / hoặc dịch hại, và / hoặc để nhận ra việc giảm phun thuốc cho cây trồng; Rijk Zwaan theo đó tuân thủ các quy định theo luật định hiện hành.
 • Thông tin thêm về Rijk Zwaan và các giống của nó có sẵn trong danh mục của chúng tôi, bảng giá, tờ rơi và trên trang web www.rijkzwaan.com.

Tháng 1, 2023

Phiên bản gốc tiếng anh là phiên bản thịnh hành (www.rijkzwaan.com)