Filters

Cà chua

Cà chua là loại quả có lợi cho sức khỏe con người, có nhiều loại giống cà chua với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Rijk Zwaan có một vị trí vững chắc trong thị trường hạt giống cà chua trong nhà màng và chúng tôi luôn luôn mở rộng và phát triển các nghiên cứu của mình góp phần nâng cao chất lượng giống cũng như chất lượng quả cà chua cho các khách hàng của mình.

Đọc thêm
19 Giống

Sắp xếp theo

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
GENERY RZ F1 product photo

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Cà chua Beef

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
AMPEL RZ F1 product photo

Cà chua Beef

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0
IR: Ma/Mi/Mj
GOURAMI RZ F1 product photo

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0
IR: Ma/Mi/Mj

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1
IR: Sbl/Ma/Mi/Mj
SOLARINO RZ F1 product photo

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1
IR: Sbl/Ma/Mi/Mj

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0/For
MAGGINO RZ F1 product photo

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0/For

Cà chua Beef

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
ATTIYA RZ F1 product photo

Cà chua Beef

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E/Si
IR: TYLCV/Sbl/Ma/Mi/Mj
ARURU RZ F1 product photo

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E/Si
IR: TYLCV/Sbl/Ma/Mi/Mj

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0
IR: Ma/Mi/Mj
IDOLINI RZ F1 product photo

Cà chua Cherry

HR: ToMV:0-2/Fol:0
IR: Ma/Mi/Mj

Cà chua trứng

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:1-5/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
NOWARA RZ F1 product photo

Cà chua trứng

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:1-5/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj