Filters

Cà tím 2 Giống

Rijk Zwaan có nhiều loại cà tím với chất lượng trái cao, nhiều đặc tính tốt và thời hạn sử dụng lâu. Chúng tôi cung cấp các loại giống phù hợp cho tất cả các loại hình canh tác, từ nhà lưới đơn giản đến nhà kính hiện đại và trồng ngoài trời.

Đọc thêm