Filters

Gốc ghép

Trong sản xuất cây rau nói chung và cây họ cà nói riêng, áp lực dịch hại ngày càng tăng cộng với tần suất luân canh vụ trồng ngày càng cao làm giảm đáng kể tiềm năng năng suất của cây trồng. Vì thế, sử dụng gốc ghép giúp kháng được một số bệnh nguy hiểm như héo xanh vi khuẩn, thối gốc, tuyến trùng ... và làm gia tăng sức sống cho cây ghép, chống chịu được với một số điều kiện bất thuận trong canh tác. Đây đã và đang là một trong những giải pháp hữu hiệu trong phát triển cây họ cà và họ bầu bí hiện nay ở Việt Nam.

Read more
2 varieties

Sort by

Gốc ghép ớt chuông

HR: PVY:0,1/Tm:0-3
IR: TSWV/Pc/Ma/Mi/Mj
BEDROCK RZ F1 product photo

Gốc ghép ớt chuông

HR: PVY:0,1/Tm:0-3
IR: TSWV/Pc/Ma/Mi/Mj

Gốc ghép họ cà ớt

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Va:0/Vd:0
IR: Pl/Ma/Mi/Mj
SHELTER RZ F1 product photo

Gốc ghép họ cà ớt

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Va:0/Vd:0
IR: Pl/Ma/Mi/Mj