TEST | Hero | VI24 | Seeds

Tuyên bố quyền riêng tư của Rijk Zwaan

Tuyên bố quyền riêng tư này giải thích chính sách của chúng tôi về việc xử lý dữ liệu cá nhân. Văn bản này mô tả các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cùng với các quyền riêng tư và quyền chủ thể dữ liệu.

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi, Rijk Zwaan Việt Nam (sau đây gọi là "Rijk Zwaan" hoặc "chúng tôi"). Tuyên bố quyền riêng tư này bao gồm tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi và của các bên khác (bao gồm cả một công ty liên kết ở nước ngoài). Rijk Zwaan là người kiểm soát và chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện bởi chúng tôi hoặc đơn vị thay mặt cho Rijk Zwaan.

Trong tuyên bố này, chúng tôi giải thích chính sách của chúng tôi về việc xử lý dữ liệu cá nhân. Văn bản này mô tả các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cùng với các quyền riêng tư và quyền chủ thể dữ liệu.

Tuyên bố này liên quan đến giữ liệu các nhân mà chúng tôi xử lý như một phần của các mối quan hệ kinh doanh, của đối tác và địa chỉ liên hệ, khách hàng truy cập vào Rijk Zwaan, khách truy cập vào website hoặc các ứng dụng trực tuyến, người dùng các ứng dụng Rijk Zwaan app, người bán hàng và nhà cung cấp, ứng viên tuyển dụng, người tham gia các sự kiện trực tuyến hoặc sự kiện khác, và tất cả cộng sự khác của Rijk Zwaan. 

Rijk Zwaan sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

Quản lý hồ sơ. Quản lý và xử lý đơn đặt hàng, giao hàng và hóa đơn. Về quản lý các khoản phải trả và khoản phải thu, chúng tôi lưu trữ các dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi, bao gồm: tên, số điện thoại, số fax (nếu có), địa chỉ email, địa chỉ doanh nghiệp và chức vụ

Quy trình chấp nhận khách hàng mới. Chúng tôi thiết lập một quy trình chấp nhận khách hàng để  ký kết với các khách hàng mới. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin UBO, tức là tên của chủ sở hữu có lợi cuối cùng tại các công ty của khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi; và lãi suất vốn chủ sở hữu (được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm) của chủ sở hữu có lợi cuối cùng tại các công ty của khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi đánh giá mức độ tin cậy của khách hàng, nhà cung cấp hoặc các cộng sự khác và tạo hồ sơ hợp pháp và rủi ro (chính trị) (ví dụ: đối với các quốc gia đã áp dụng các biện pháp trừng phạt). Để làm việc này, chúng tôi có thể thuê một cơ quan bên ngoài hoặc sử dụng các công cụ tuân thủ trực tuyến theo quyết định của chúng tôi.

Phát triển kinh doanh. Để nâng cao hồ sơ của Rijk Zwaan đối với các khách hàng và khách hàng tiềm năng, chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của họ (tên, số điện thoại và địa chỉ email) để gửi các mục như tài liệu quảng cáo và tờ rơi, bản tin, thông tin sản xuất và thư mời tham gia sự kiện.

Hình ảnh. Rijk Zwaan chụp ảnh và sản xuất video về các sự kiện (trực tuyến), các chuyến thăm tới các nhà cung cấp/ người trồng và sử dụng những hình ảnh này với sự đồng ý của họ (có thể cung cấp thêm họ tên, địa chỉ liên hệ và tên công ty) trên website, trong các tài liệu quảng cáo, tờ rơi hay các phương tiện truyền thông khác, ví dụ như mạng xã hội,

Trao đổi thông tin. Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn (họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại hoặc chức vụ công ty) để liên hệ với bạn, ví dụ để hỏi về thông tin sản phẩm hay dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp đến bạn các dịch vụ của chúng tôi, cập nhập các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và gửi lời mời tham gia các sự kiện. Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Rijk Zwaan và các đối tác kinh doanh trực tiếp. Chúng tôi cũng điều chỉnh thông tin này theo sở thích của bạn nếu có. 

Tiếp thị/Tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi gửi email tiếp thị và tài liệu quảng cáo / khuyến mại và / hoặc thông tin về Rijk Zwaan, có thể dựa trên sở thích của bạn. Vì vậy, chúng tôi sử dụng tên, địa chỉ email của bạn và trong một số trường hợp là hồ sơ của bạn trong hệ thống của chúng tôi. Bạn luôn có tùy chọn hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Với sự đồng ý của bạn, Rijk Zwaan cũng có thể hiển thị cho bạn các đề nghị phù hợp hoặc quảng cáo trực tuyến được điều chỉnh theo sở thích của bạn và được cập nhật, xử lý các tương tác với Rijk Zwaan. Rijk Zwaan và các bên thứ ba đặt cookie cho mục đích này. Đọc thêm về việc sử dụng cookie trong Chính tách lưu trữ thông tin (Cookies) của chúng tôi. Chúng tôi và / hoặc các bên thứ ba sử dụng các cookie này để thu thập, trong số những thứ khác: tất cả hoặc một phần địa chỉ IP của bạn; những trang nào bạn truy cập; khi nào và bao lâu bạn sử dụng hoặc truy cập website của chúng tôi; hành vi của bạn trên website của chúng tôi và / hoặc trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi; tương tác của bạn với Rijk Zwaan bằng cách mở bản tin, đăng ký / tham gia các sự kiện và / hoặc tương tác trên phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân này để phát triển và sản xuất các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mới và hiện hành.

Sử dụng các ứng dụng. Bạn phải đăng ký để có quyền truy cập vào các ứng dụng Rijk Zwaan, bao gồm ứng dụng Rijk Zwaan, nhóm hạt giống trực tuyến và cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng tên, địa chỉ email, số điện thoại, tên người dùng và mật khẩu của bạn để đăng ký tài khoản và cho các mục đích đăng nhập và nhận dạng.

Phân tích và nghiên cứu tiếp thị. Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để mời bạn tham gia vào các nghiên cứu, khảo sát cũng như hội đồng khách hàng và thử nghiệm. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn cho các nghiên cứu thị trường chung.

Bán hàng trực tuyến. Bạn phải tạo một tài khoản để mua hàng trực tuyến thông qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi đăng ký dữ liệu cá nhân của bạn (tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tên người dùng và mật khẩu) cùng với chi tiết doanh nghiệp của bạn để tạo tài khoản và xử lý đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi cũng duy trì và cập nhật lịch sử đặt hàng của bạn.

Quy trình xin việc. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trong quá trình xin việc. Để tham khảo thêm, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư cụ thể trên trang web của chúng tôi: https://www.rijkzwaancareers.com/. 

Mục đích kỹ thuật và thống kê. Để đánh giá hiệu quả sử dụng website và các ứng dụng Rijk Zwaan khác có cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu hay không, chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (tức là tài khoản khách hàng và một phần địa chỉ IP của bạn) để quản lý kỹ thuật và chức năng của các ứng dụng web Rijk Zwaan mà bạn sử dụng. Thông tin này cho phép chúng tôi quản lý và cải thiện chất lượng của các ứng dụng website của chúng tôi.

Giám sát và an ninh. Để đảm bảo an ninh cho nhân viên cũng như khách hàng và người truy cập của chúng tôi, ngăn chặn hành vi trộm cắp và giám sát tài nguyên của chúng tôi, các địa điểm và bãi đỗ xe ở Rijk Zwaan được trang bị camera kín (camera giám sát) và chúng tôi cũng lưu trữ những hình ảnh này.

Luật và quy định. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy trên cơ sở luật pháp và quy định, ví dụ: trong trường hợp bị cáo buộc là vi phạm quyền của bên thứ ba (sở hữu trí tuệ).

Rijk Zwaan xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cơ sở pháp lý sau:

 1. Thực hiện hợp đồng. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng.
 2. Lợi ích hợp pháp. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp, ví dụ như gửi thông điệp tiếp thị cho các đối tác của chúng tôi.
 3. Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy vì luật pháp và quy định.
 4. Đồng ý. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nếu một cá nhân đã cho phép xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích cụ thể. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào, ví dụ ngừng theo dõi bản tin của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ đến chúng tôi qua địa chỉ email: privacy@rijkzwaan.com.

Rijk Zwaan có chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba?

Có, Rijk Zwaan sử dụng bộ xử lý của bên thứ ba để xử lý các hoạt động, chẳng hạn như lưu trữ, dịch thuật và các dịch vụ khác. Rijk Zwaan và các công ty chi nhánh hoạt động trên toàn thế giới chia sẻ dữ liệu cá nhân nếu điều này là cần thiết để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm và dịch vụ nói trên. Chúng tôi luôn làm điều này một cách cẩn thận và vì điều này, chúng tôi thực hiện các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hợp đồng cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. Nếu điều này được luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các cơ quan hữu quan. Trong mọi trường hợp, Rijk Zwaan sẽ không bán dữ liệu cá nhân cho các bên khác.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân trong bao lâu?

Rijk Zwaan không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian dài nếu thực sự cần thiết. Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích được mô tả như trên. Nếu bạn muốn biết mục đích và thời gian lưu giữ cho một mục dữ liệu cá nhân cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: privacy@rijkzwaan.com.

Rijk Zwaan bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Rijk Zwaan đã và đang thực hiện các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức phù hợp để chống lại việc mất hoặc xử lý trái phép dữ liệu cá nhân. Với mục đích này, Rijk Zwaan sử dụng các kỹ thuật bảo mật khác nhau, bao gồm máy chủ bảo mật, cập nhật phần mềm được thực hiện định kỳ, tường lửa, mã hóa và bảo mật vật lý ở những nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân. Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bảo mật hoặc xử lý dữ liệu cá nhân, hoặc nếu có dấu hiệu hoặc nghi ngờ sử dụng sai dữ liệu hoặc hệ thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: privacy@rijkzwaan.com.

Quyền chủ thể dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, chủ thể dữ liệu có một số quyền:

 • Quyền thông tin và quyền truy cập: Bạn có thể yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu được từ bạn;
 • Quyền sửa đổi: Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thông tin không chính xác về bạn, chúng tôi sẽ điều chỉnh thông tin đó;
 • Quyền bị lãng quên: Bạn có thể xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn. Chúng tôi có thể cần xử lý dữ liệu này cho các mục đích khác (ví dụ: cho hồ sơ của chúng tôi và để thực hiện các nhiệm vụ theo luật định của chúng tôi);
 • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có thể bị hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình nếu bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp hoặc không chính xác;
 • Quyền phản đối: Nếu bạn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chấm dứt hoạt động xử lý này càng sớm càng tốt;
 • Quyền di động của dữ liệu: Nếu bạn muốn chuyển giao dữ liệu cá nhân của mình,, vui lòng liên hệ với chúng tôi;
 • Rút lại sự đồng ý: Nếu bạn đã đồng ý cho dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý, bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý này.

Đối với bất kỳ yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng gửi email đến privacy@rijkzwaan.com. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay sau khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu đó, trừ khi áp dụng một ngoại lệ. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn theo các quy định hiện hành.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở đâu?

Rijk Zwaan là một tổ chức toàn cầu có trụ sở chính tại De Lier, Hà Lan. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ và xử lý ở Liên minh Châu Âu và / hoặc quốc gia hoặc khu vực cụ thể nơi bạn tiến hành hoạt động kinh doanh. Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân liên quan đến cư dân của Liên minh Châu Âu có thể được chuyển giao hoặc cung cấp bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (‘EEA’), nhưng luôn phải tuân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp của luật pháp và quy định Châu Âu.

Liên kết đến các website và mạng truyền thông xã hội 

Liên kết đến các website của bên thứ ba được bao gồm trên các trang website khác nhau của Rijk Zwaan. Tuyên bố về quyền riêng tư này không áp dụng cho các website của bên thứ ba này. Rijk Zwaan không chịu trách nhiệm đối với các website này hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của các website này của các bên thứ ba.

Câu hỏi

Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@rijkzwaan.nl.

Hơn nữa, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại đến cơ quan giám sát có thẩm quyền; trong Liên minh châu Âu, bạn có thể liên hệ với Autoriteit Persoonsgegevens (Cơ quan bảo vệ dữ liệu) ở Hà Lan.

Chúng tôi có thể thay đổi tuyên bố quyền riêng tư này theo thời gian.Tuyên bố về quyền riêng tư này được thay đổi lần cuối vào ngày 28 tháng 10 năm 2021.