Filters

Dưa lưới

Dưa lưới là một trong những loại cây trồng phát triển nhanh nhất ở Rijk Zwaan. Chúng tôi đã và đang tăng cường các chương trình nhân giống dưa lưới trên toàn thế giới với mục tiêu rất rõ ràng: phát triển những quả dưa lưới chất lượng và thu hoạch được quanh năm.

Đọc thêm
6 Giống

Sắp xếp theo

Galia

HR: MNSV/Fom:0,1
IR: Gc:1/Px:2, 5
INTHANON RZ F1 product photo

Galia

HR: MNSV/Fom:0,1
IR: Gc:1/Px:2, 5

Italian Cantaloupe

HR: Fom:0,1,2
IR: Px:1, 2, 5
RANGIPO RZ F1 product photo

Italian Cantaloupe

HR: Fom:0,1,2
IR: Px:1, 2, 5

Dưa lưới xanh

HR: Fom:0,1,2
IR: Px:2,3/Ag
FUJISAWA RZ F1 product photo
Logo Ag Defense

Dưa lưới xanh

HR: Fom:0,1,2
IR: Px:2,3/Ag

Dưa lưới xanh

HR: Fom:0,2
IR: Px:2
SAGAMI RZ F1 product photo

Dưa lưới xanh

HR: Fom:0,2
IR: Px:2

Dưa lưới vàng

HR: MNSV/Fom:0,1,2
IR: Px:1, 2, 3
MINGSHA RZ F1 product photo

Dưa lưới vàng

HR: MNSV/Fom:0,1,2
IR: Px:1, 2, 3

Honeydew

IR: Px:1, 2, 5
TAJ MAHAL RZ F1 product photo

Honeydew

IR: Px:1, 2, 5