Filters

Dưa leo

Rijk Zwaan là công ty đang giữ vị trí hàng đầu trong nghiên cứu và phát triển bộ giống dưa leo trên thị trường quốc tế. Đội ngũ chọn tạo giống của Rijk Zwaan liên tục phát triển và tạo ra các giống mới phù hợp trên mọi điều kiện sinh thái. Đặc biệt, hai thành tựu điển hình là sự ra đời của khái niệm BlueLeaf và các giống Bon Defense mang lại lợi nhuận tối ưu cho người trồng.

Read more
5 varieties

Sort by

Dưa leo baby (8-12 cm)

HR: Ccu/Px
CENGEL RZ F1 product photo
Logo MyCubies

Dưa leo baby (8-12 cm)

HR: Ccu/Px

Dưa leo mini (12-16 cm)

HR: Ccu/Px
IR: CMV/CVYV/PRSV/WMV/ZYMV
KHASSIB RZ F1 product photo

Dưa leo mini (12-16 cm)

HR: Ccu/Px
IR: CMV/CVYV/PRSV/WMV/ZYMV

Dưa leo Châu Á (>25 cm)

HR: Cca/Px
IR: CMV/CVYV
AIKIDO RZ F1 product photo

Dưa leo Châu Á (>25 cm)

HR: Cca/Px
IR: CMV/CVYV

Dưa leo Châu Á (>25 cm)

IR: CMV/CVYV
SUGOY RZ F1 product photo

Dưa leo Châu Á (>25 cm)

IR: CMV/CVYV

Dưa leo baby (8-12 cm)

HR: Ccu/Px
JOYFIT RZ F1 product photo

Dưa leo baby (8-12 cm)

HR: Ccu/Px