1. Home
  2. >
  3. Hạt giống rau củ>

Bông cải xanh

Bông cải xanh được coi là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe của con người nhất trong nhóm họ cải. Mặc dù bộ giống bông cải xanh của Rijk Zwaan còn khá mới nhưng chúng tôi đang cố gắng cải thiện và phát triển hơn giống cây này.

Read more
1 variety

Sort by

Xanh đậm

HR: Foc:1
IZABAL RZ F1 product photo

Xanh đậm

HR: Foc:1