XX | Hero | VI24 | Rootstock

Tài liệu kỹ thuật

Kiến thức canh tác chính là yếu tố quan trọng nhất để quyết định hạt giống có nảy mầm không, cây trồng có khỏe mạnh không và cuối cùng là mùa vụ của bạn có thành công hay không. Hiểu được điều này, Rijk Zwaan cung cấp Tài liệu kỹ thuật cho từng nhóm hạt giống riêng biệt. Trong đó, quy trình từ lúc gieo hạt, chăm sóc cây con, kế hoạch bón phân và tưới cây đều được miêu tả và minh họa cụ thể. Đặc biệt, những kiến thức về sâu bệnh hại thường gặp và cách xử lý cũng được đề cập đến. 

Chúng tôi hi vọng rằng những kiến thức cơ bản này sẽ giúp hành trình gieo trồng của đối tác và nông dân trở nên dễ dàng hơn.