VN | Hero | VI24 | Media Support

Hỗ trợ truyền thông

Tại Rijk Zwaan, bên cạnh việc phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng, chúng tôi cung cấp đối tác với những ý tưởng truyền thông sáng tạo để giúp họ trở nên khác biệt trên thị trường. Ngoài ra, chúng tôi còn kết nối người trồng với nhà bán lẻ, doanh nghiệp chế biến rau củ và các chuỗi cung ứng thực phẩm với mục tiêu tăng cường doanh thu cho khách hàng.

Bạn có thể mong đợi những gì từ Rijk Zwaan Việt Nam?

  • Một mạng lưới quốc tế rộng lớn
  • Đa dạng sản phẩm và giải pháp khác biệt
  • Thông tin dinh dưỡng và đặc tính sản phẩm
  • Những câu chuyện thành công ở Việt Nam và các quốc gia khác nhau trên thế giới